>

Heimo Accipitridae (Accipitridae) kuvatAccipiter gentilis kuva
Accipiter gentilis
Aegypius monachus kuva
Aegypius monachus
Aegypius tracheliotus kuva
Aegypius tracheliotus
Aquila rapax kuva
Aquila rapax
Arohiirihaukka (Buteo rufinus) kuva
Arohiirihaukka
Arosuohaukka (Circus macrourus) kuva
Arosuohaukka
Buteo lineatus kuva
Buteo lineatus
Buteo rufofuscus kuva
Buteo rufofuscus
Gypaetus barbatus kuva
Gypaetus barbatus
Gypohierax angolensis kuva
Gypohierax angolensis
Gyps africanus kuva
Gyps africanus
Gyps rueppellii kuva
Gyps rueppellii
Haliaeetus pelagicus kuva
Haliaeetus pelagicus
Haliaeetus vocifer kuva
Haliaeetus vocifer
Hanhikorppikotka (gyps fulvus) kuva
Hanhikorppikotka
Hieraaetus pennatus kuva
Hieraaetus pennatus
Hiirihaukka (Buteo buteo) kuva
Hiirihaukka
Isohaarahaukka (Milvus milvus) kuva
Isohaarahaukka
Kaupifalco monogrammicus ssp. meridionalis kuva
Kaupifalco monogrammicus ssp. meridionalis
Kiljukotka (Aquila clanga) kuva
Kiljukotka
Maakotka (Aquila chrysaetos) kuva
Maakotka
Mehiläishaukka (Pernis apivorus) kuva
Mehiläishaukka
Melierax canorus kuva
Melierax canorus
Melierax poliopterus kuva
Melierax poliopterus
Merikotka (Haliaeetus albicilla) kuva
Merikotka
Milvus aegyptius kuva
Milvus aegyptius
Milvus migrans kuva
Milvus migrans
Neophron percnopterus ssp. majorensis kuva
Neophron percnopterus ssp. majorensis
Niittysuohaukka (Circus pygargus) kuva
Niittysuohaukka
Piekana (Buteo lagopus) kuva
Piekana
Pikkukorppikotka (Neophron percnopterus) kuva
Pikkukorppikotka
Polemaetus bellicosus kuva
Polemaetus bellicosus
Polyboroides typus kuva
Polyboroides typus
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) kuva
Ruskosuohaukka
Sagittarius serpentarius kuva
Sagittarius serpentarius
Sinisuohaukka (Circus cyaneus) kuva
Sinisuohaukka
Terathopius ecaudatus kuva
Terathopius ecaudatus
Trigonoceps occipitalis kuva
Trigonoceps occipitalis
Varpushaukka (Accipiter nisus) kuva
Varpushaukka
Osumia 08 2003 jälkeen: 993.103.422

Viirulehtimittari (Scopula immorata) Mariager Fjord Nutrian (Myocastor coypus) Chirita involucrata Pinus parviflora Scaeva pyrastri Epilobium latifolium Maakotka (Aquila chrysaetos)
BioPix - luontokuvia